Microsoft: 92% van kwetsbare Exchange-servers aangepakt