Applicatie ontwikkelaar – Oracle forms en report, Assen / Thuiswerken

Binnen het programma Mestapplicatiecluster wordt er een uitvraag gedaan voor een T shaped ontwikkelaar. Je gaat binnen één van de scrum / DevOps teams functioneren en daar de Agile manier van werken ondersteunen en uitdragen. De nadruk zal liggen bij het ...
it-contracts
23-03-2021 15:16