Kwartiermaker Lokaal Klimaat(doe)akkoord/Projectmanager wijkaanpak warmtetransitie, Doorn