SPO Document Management / Medewerker DIV

Wat doe je bij TenneT?De Performance Unit Large Projects Netherlands is opgericht voor voorbereiding, aanbesteding en realisatie van vijf clusters van projecten: Beter Benutten, Randstad 380kV, ZuidWestOost 380kV, ZuidWestWest380kV en NoordWest 380 kV. Large Project Netherlands krijgt de opdrachten hiervoor van Asset Management en zorgt voor adequate rapportages over voortgang en knelpunten en de realisatie van de nieuwe hoogspanningsverbinding.In overleg met de stakeholders (waaronder het Minis..
ictbaneninnederland.nl
17-03-2021 00:26