Kwaliteitsadviseur

“De keten Toeslagen is een procesketen ‘van burger tot burger’: van aanvraag/wijziging van een toeslag tot en met uitbetaling/terugvordering van een toeslag. Binnen dit proces speelt de kwaliteitsadviseur een verantwoordelijke rol”, André Hoekstra, Ketenmanager ToeslagenMiljoenen mensen in Nederland krijgen een of meerdere toeslagen. Denk aan huur-, zorg-, of kinderopvangtoeslag of het kindgebonden budget. Belastingdienst/Toeslagen streeft ernaar om die juist, tijdig en rechtmatig toe t..
ictbaneninnederland.nl
17-03-2021 07:49