Senior Adviseur Kwaliteit Identiteitsgegevens/ SR Accountmanager

Voor alle overheidstaken zijn persoonsgegevens nodig. Om ervoor te zorgen dat die gegevens actueel, accuraat en veilig zijn, ben jij als Senior Adviseur Kwaliteit een belangrijke link tussen onze ruim 350 ketenpartners in (Caribisch) Nederland en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.De dienstverlening van RvIG speelt een belangrijke rol in veel taken van de overheid. Gemeenten, bestuursorganen en particuliere organisaties met een publieke taak vertrouwen voor de uitvoering van hun taken op ge..
ictbaneninnederland.nl
24-02-2021 07:06