System Engineer (MacOS specialist)

Binnen de Belastingdienst loopt een programma genaamd Digital Brug Overheidsdiensten.DBO is een nieuwe generatie van eindgebruikerdiensten waar zaken als modern management van devices, access management, federatie en Zero Trust beveiligings concepten onderdeel van zijn.Binnen dit programma is er versterking nodig voor het project Core&Devices. Dit project houdt zich bezig met de core infrastructuur voor modern management en de inrichting, het beheer en applicatiedistributie op een diversitei..
ictbaneninnederland.nl
18-02-2021 06:56