Aantal bedrijven aan het infuus piekt in tweede helft van 2021