Implementatiemanager ICT - Purmerend

HERCOR BV Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Implementatiemanager ICTStartdatum: 1-3-2021Einddatum: 1-9-2021Optie: ja, 1x 6 maandenUren per week: 36Locatie: PurmerendDe gesprekken bij de opdrachtgever zijn op woensdag 24 februari 2021 tussen 10.00 uur en 14.00 uurOrganisatieGemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een platte organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk. De komende jaren groeit Purmerend uit naar een stad met meer dan 100.000 inwoners. En dat merken we ook binnen de organisatie. Als er voor buiten hard gewerkt wordt vraagt dat binnen slagkracht en ondersteuning.OpdrachtWerk aan de winkel in 2021De doorontwikkeling van de ICT is binnen onze gemeente een continu proces. Het is noodzakelijk om een aantal vergevorderde ICT-projecten in 2021 voortvarend tot een goed einde te brengen. Daarnaast starten we dit jaar een aantal nieuwe projecten op zoals bijvoorbeeld:• Vernieuwen van technische back- en frontend omgeving, inclusief een nieuw virtuele desktop voor de gebruikers;• Uitrollen mobile thin clients en vervangen bestaande telefonievoorziening;• Doorontwikkeling technische beveiliging, Wifi netwerk vernieuwen, multifunctional printers vernieuwen en MS Teams breder uitrollen;• Harmoniseren ICT-landschap in aanloop op een bestuurlijke fusie met gemeente Beemster.•Wij vragenWij zoeken een ervaren en enthousiaste implementatiemanager ICT die samen met management en medewerkers de ICT-uitdagingen voor 2021 oppakt en voldoet aan de functie eisen en competenties.Rol en taken van de implementatiemanager ICTStrategische ICT Advisering• Strategische advisering van management, projectleiders, informatiemanagers, Ciso op het gebied van informatievoorziening (met focus op regie en techniek);• Mede bepalen richting ICT en helpen organisatie bij maken van keuzes op ICT-gebied;• Overzien kansen op doorontwikkeling van de ICT en het hierin meenemen van het management, betrokken teams en medewerkers;• Ontwikkelen en evalueren van ICT- en infrastructuur uitvoeringsplannen en het maken van een vertaling hiervan naar een actueel meerjaren ICT-investeringsplan techniek;• Advies en sturing geven gericht op de beoogde samenhang tussen techniek en informatievoorziening.Aansturing ICT techniekAansturen van de ICT-systeemontwikkeling en beheer:• Organisatiebehoeften vertalen naar toepasbare technische ICT-systemen;• Ontwikkelen, beheren en beveiligen van de eigen frontend- en backend ICT-systemen en bijbehorende apparatuur, componenten en netwerk infrastructuren;• Technisch beheren van de beheer- en algemene bedrijfskritische applicaties;• Up to date houden van alle systemen en changemanagement toepassen;• Technisch uitvoeren van het informatiebeveiligings- en privacybeleid;• Ondersteunen organisatie in het gebruik van ICT-middelen.ICT managent/ coördineren• Aansturen van de uitvoering van de technische veiligheid, toegankelijkheid en continuïteit van de ICT-voorziening binnen de organisatie;• Informeren en adviseren van de teammanager ICT & CIO-Office hierover;• Nauw samenwerken met de coördinatoren van Functioneel beheer en CIO-Office;• Zorgdragen voor een goede samenwerking binnen het team ICT-techniek;• Zorgdragen voor de dienstverlening van het team ICT-techniek en kwaliteitsbewaking;• Sturen op en stimuleren van kennisverrijking, kennisdeling en innovatie op het vakgebied;• Doen laten uitvoeren meerjaren ICT-investeringsplan en bewaken realisatie hiervan;• Maken ICT-jaarplanning, aanbrengen van focus bij medewerkers en stellen prioriteiten;• Bewaken kwaliteit van de samenwerking met betrokken ICT-leveranciers en ketenpartners.•Aanvraag eisen :Aantoonbare werkervaring in een adviserende rol op het gebied van Informatievoorziening;Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;Minimaal 2 jaar aaneengesloten werkervaring in de afgelopen 5 jaar in een direct aansturende rol van een uitvoerend team op gebied van ICT (45 punten);Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het vervullen van een functioneel aansturende rol m.b.t. een omvangrijk technisch ICT-project binnen een organisatie van minimaal 300 werkplekken (vermeld dit duidelijk in het cv d.m.v. een concreet voorbeeld) (30 punten);Aantoonbare relevante werkervaring met het adviseren over informatievoorziening vraagstukken, zoals: het digitaliseren van processen op gebied van ICT (maak dit aantoonbaar in het cv d.m.v. 2 voorbeelden) (15 punten);Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre jij aan het bovengenoemde profiel voldoet.Competenties• Een enthousiaste persoonlijkheid die stevig in zijn schoenen staat;• Communicatief sterke implementatiemanager, een verbinder, iemand die daadkracht en resultaatgerichtheid weet te combineren met aandacht hebben voor de menselijke maat;• Weet medewerkers uit te dagen en te motiveren hun kennis en energie in te zetten;• Organisatiesensitief, strategisch denken en doen;• Beschikt over helicopterview en weet snel tot de kern van een ICT-vraagstuk te komen;• Initiatief nemen om ICT-vraagstukken te benoemen en op te lossen;• Kunnen omgaan met belangentegenstellingen.WerkdagenDe opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.Aanvraag sluit op 18-2-om 15:00Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 15021(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland. John van Herp 0174-235150john@hercor.nlof klik direct hieronder op de knop Reageren
ictbaneninnederland.nl
15-02-2021 12:00