Aanzienlijk minder dagelijkse DNS-serverqueries in Chromium