Meer mogelijkheden om informatie te delen voor NCSC

De afgelopen maanden is de minister van JenV in samenspraak met andere betrokken ministers nagegaan of er aanvullingen nodig zijn op de huidige wettelijke taken en bevoegdheden van het NCSC om informatie te delen. Hierover heeft hij vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.
ncsc
03-02-2021 17:58