Bug in sudo-commando kon rootrechten toekennen aan iedere gebruiker