Gegevens in centrale vaccinatiedatabase minimaal 20 jaar bewaard