Red Hat verbetert met StackRox security voor Kubernetes