Secretaris Commissie voor Welstand & Monumenten, Hilversum