Frankrijk voert reparatie-index in

Na het energielabel voer Frankrijk de herstelbaarheidsindex van elektronische apparaten of huishoudelijke apparaten in. Vanaf 1 januari zijn fabrikanten en distributeurs verplicht om aan te geven of een product makkelijk gerepareerd kan worden. De criteria die worden gebruikt om de repareerbaarheid van apparatuur vast te stellen, zijn voor iedereen gelijk. Het gaat om simpele score van 1 t/m 10 en dus niet om een kleurcode. Of consumenten zich zullen laten beïnvloeden door de index zal nog moeten blijken.
emerce
04-01-2021 11:24