Nederlands leger begint dit jaar met bouw van nieuwe ict en eigen mobiel netwerk