Vrije data-uitwisseling met de Britten nog onzeker