Senior IT Consultant informatiebeveiliging en privacy

Achtergrond project “Project SONAR IB&P”;Een van de verbeterinitiatieven van het project “SONAR IB&P” is autorisatiebeheer. Binnen dit verbeterinitiatief zal een functionele en technisch onderzoek gedaan moeten worden naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en proportionaliteit van het gebruik van de applicatie SONAR voor alle gebruikers groepen. Hiermee moeten we komen tot een advies over het autorisatiebeheer conform de wet zoals vastgesteld in de algemene verordening gegevensbes..
ictbaneninnederland.nl
23-12-2020 18:01