NCSC-2020-1050 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Asterisk