Universiteiten zetten samen AI in voor preventieve gezondheidszorg