Kiesraad: optelsoftware functioneerde goed bij verkiezingen