Senior tester (coordinator)

Binnen het RVO-NVWA project vangstregistratie is behoefte aan een senior tester (met voldoende testcoordinatie ervaring) die het project kan bijstaan in het ontwikkelen van de vangtregistratie applicatie (VERS). Er zijn twee ontwikkelteams die parallel werken aan de infrastructuur voor het kunnen Inwinnen van de digitale berichten van de schipper én het ontwikkelen Raadplegen (uitvoerschermen). Tussen het inwinnen en beschikbaar stellen van de data vinden processen plaats zoals het valideren va..
ictbaneninnederland.nl
19-11-2020 20:43