Front - end developer 2fte

Binnen KI&S moeten alle dienstverlenende producten, die bedoeld zijn voor burgers en ondernemers om hun belastingzaken zo eenvoudig als mogelijk te doen, aangepast worden aan de vereisten van de wet digitale toegankelijkheid: . Dit betreft de websites van de belastingdienst, zowel de front end techniek als tekstuele aspecten en alle brieven, handboeken, portalen, interactieve hulpmiddelen enz. Het doel is om in juli 2021 volledig te voldoen aan de vereisten van de regelgeving. Voor dit proje..
ictbaneninnederland.nl
19-11-2020 20:43