Gedelegeerd Product Owner eIDAS & analist DE4A

De Gedelegeerd Product Owner (GPO) Internationale Toegang / analist DE4A werkt zelfstandig en in nauwe samenwerking met de teamleden Internationale Toegang bij RVO en DICTU aan beheer, exploitatie, realisatie en uitvoering van een aantal uitdagende voorzieningen en projecten. Realisatie en B&E van het eIDAS-koppelpunt vindt plaats in nauwe samenwerking met het technische team van DICTU , de IT organisatie van het ministerie van EZK. Feitelijk vormen de teams van RVO en DICTU één scrumteam...
ictbaneninnederland.nl
12-11-2020 20:32