Is een digitale handtekening wel altijd rechtsgeldig?