Senior Business Consultant

Ondersteunt de projecten 'Werken met Zaken' en E-Publicatie in de rol van senior business consultant.Begrijpt de klantvraag en vertaalt deze in concrete uitvoerbare acties die binnen de kaders van het beleid (zowel van Centrale als van eigen divisie) vallen.Adviseert het project op proactieve wijze over hun behoefte stelling.Ontwikkelt en implementeert strategie en beleid van de business van de divisie binnen centrale kaders.Bereidt beleids- en strategische beslissingen voor die nodig zijn voor ..
ictbaneninnederland.nl
07-11-2020 09:20