BPM Consult helpt Nijmegen bij uniforme registratie leefomgeving

Gemeente Nijmegen werkt de komende jaren toe naar samenhangende objectenregistratie (SOR), oftewel een meer uniforme registratie van gegevens over objecten in de fysieke leefomgeving. In het kader van deze ambitie werkt de gemeente samen met BPM Consult aan een verbeterprogramma rond proces- en ICT-optimalisatie, HRM-aanpassingen en kort-cyclische ontwikkelfasen.
consultancy.nl
05-11-2020 10:32