Projectmanager Mobiliteit - Utrecht

HERCOR BV Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Projectmanager MobiliteitStartdatum: 1-1-2021Einddatum: 1-1-2022Uren per week: 28Optie: ja, 1 x 12 maandenLocatie: UtrechtUtrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met een grote verscheidenheid aan levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Een provincie met een mooi landschap, een aantrekkelijke vestigingsplaats, en diversiteit van steden en dorpen. De kracht van de provincie Utrecht zit in een unieke combinatie van factoren. Onze regio is nationaal en internationaal een topregio, met een innovatieve kenniseconomie en een hoog kennisniveau. De centrale ligging maakt de provincie Utrecht tot de draaischijf van Nederland. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving. Dat is de drijvende kracht die wij uit mobiliteit halen.De functie wordt uitgevraagd binnen het domein Mobiliteit. Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer enhet fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van snelfietsroutes, verduurzaming van onslogistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels. Binnen deze programma’s vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:1. Opstellen, uitvoeren en verantwoorden door middel van een projectplan aan de Teamleider2. Aansturen van het projectteam;3. Adviseren van je opdrachtgever, Vervoerder en de Beheerder vanuit het optiek van de exploitatiefilosofie en het daaraan gekoppelde beheer;4. Afstemmen met Provincie Utrecht en de overige medewerkers voor een integrale benadering;5. Ontwikkelen, inbrengen en overdragen exploitatie- en beheerkaders als gevolg van de aangepast infrastructuur;6. Toepassen van de exploitatie- en beheerkaders binnen het project;7. Vormgeven en managen van testen van de gerealiseerde infrastructuur en de daaraan gerelateerde (contract)documenten richting provincie Utrecht afdeling Beheer;8. Het bewaken van de systeemintegratie;9. Bijhouden van de voortgang in de administratieve projectsystemen;Informeren en ondersteunen van de vervoerder bij voorkomende vraagstukken zoals opleiding bestuurders, procedures, buitendienststelling, vergunningverlening en opstelling overeenkomsten;Daarnaast dient de projectmanager nog een aantal aanpalende activiteiten op te pakken. Het betreft de bestuurlijke en strategische nazorg van het project Uithoflijn:Afrondende financiële werkzaamheden ten behoeve van de projectorganisatie UithoflijnVerzorgen van de laatste kwartaalrapportage WVTS Uithoflijn en informatiebijeenkomst met Raad/StatenLeveren van een maandelijks dashboard met de voortgang en financiële afhandeling van de restpunten van het project Uithoflijn aan het Integraal Managementteam Tram.Mogelijke deelname aan een externe klankbordgroep over de verkenning naar de toekomstige positionering van het TrambedrijfDe tramIn het bieden van een goede bereikbaarheid neemt de tram een prominente plek in, zowel in het totale mobiliteitsaanbod als de provinciale organisatie. De tram vormt de ruggengraat van het regionaal openbaar vervoer. Het tramsysteem bestaat uit de SUNIJ-lijn, die loopt van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein en de nieuwe Uithoflijn (Tram 22) van Utrecht Centraal naar Utrecht Science Park, in gebruik vanaf eind 2019.Tramlijn 22 is ontstaan na voltooiing van het project Uithoflijn (UHL). Dat was een project (> € 500 mln.) dat onder de gezamenlijke aansturing van de gemeente Utrecht en provincie Utrecht gerealiseerd wordt. De beide partijen hebben een gezamenlijke, integrale projectorganisatie Uithoflijn ingericht (POUHL), die verantwoordelijk is voor het managen van dit project. Het is de verwachting dat in december 2020 de projectorganisatie Uithoflijn décharge krijgt verleend en dat een aantal afrondende werkzaamheden wordt overgedragen naar het Trambedrijf van de Provincie Utrecht (TPM)Daarnaast start er een nieuw project die de vervoerkundige koppeling tussen de SUNIJ lijn en tramlijn 22 moet mogelijk maken. Deze is belegd bij het Trambedrijf Beheer & Onderhoud.(TBO). Het betreft hier het geschikt maken van de doorkoppeling voor exploitatie met het nieuwe lagevloer trammaterieel. Dit is een belangrijk raakvlakproject.Jouw projectteam/wat ga je doenJe komt te werken binnen het Team Trambedrijf Beheer & Onderhoud en je wordt aangestuurd zowel hiërarchisch als inhoudelijk door de teamleider van TBO.Je stuurt zelf een projectteam aan dat zorgdraagt voor een zorgvuldige en gecontroleerde uitvoering en afronding van het project vervoerkundige koppeling. Je stemt af met verschillende stakeholders zowel binnen de provincie als met de gemeente Utrecht. Bij het uitvoeren van je werkzaamheden pak je pro-actief taken en werkzaamheden op en zorg je voor het behalen van de beoogde projectresultaten. De leden van je projectteam zijn allen al geworven.Als Projectmanager ben je samen met de Beheerder mede verantwoordelijk voor het in stand houden van een werkend tramvervoersysteem. Het denken vanuit systeemintegratie is daarbij belangrijk. Jouw primaire belang is om te zorgen dat de trams betrouwbaar en veilig kunnen functioneren op de traminfrastructuur en dat voor de reizigers, de vervoerder en de beheerder een veilig, betrouwbaar, comfortabel en goed te onderhouden vervoeroplossing geboden wordt.Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:1. Opstellen, uitvoeren en verantwoorden door middel van een projectplan aan de Teamleider2. Aansturen van het projectteam;3. Adviseren van je opdrachtgever, Vervoerder en de Beheerder vanuit het optiek van de exploitatiefilosofie en het daaraan gekoppelde beheer;4. Afstemmen met Provincie Utrecht en de overige medewerkers voor een integrale benadering;5. Ontwikkelen, inbrengen en overdragen exploitatie- en beheerkaders als gevolg van de aangepast infrastructuur;6. Toepassen van de exploitatie- en beheerkaders binnen het project;7. Vormgeven en managen van testen van de gerealiseerde infrastructuur en de daaraan gerelateerde (contract)documenten richting provincie Utrecht afdeling Beheer;8. Het bewaken van de systeemintegratie;9. Bijhouden van de voortgang in de administratieve projectsystemen;Informeren en ondersteunen van de vervoerder bij voorkomende vraagstukken zoals opleiding bestuurders, procedures, buitendienststelling, vergunningverlening en opstelling overeenkomsten;Daarnaast dient de projectmanager nog een aantal aanpalende activiteiten op te pakken. Het betreft de bestuurlijke en strategische nazorg van het project Uithoflijn:Afrondende financiële werkzaamheden ten behoeve van de projectorganisatie UithoflijnVerzorgen van de laatste kwartaalrapportage WVTS Uithoflijn en informatiebijeenkomst met Raad/StatenLeveren van een maandelijks dashboard met de voortgang en financiële afhandeling van de restpunten van het project Uithoflijn aan het Integraal managementteam TramMogelijke deelname aan een externe klankbordgroep over de verkenning naar de toekomstige positionering van het Trambedrijf.Aanvraag eisen : voorbeeld voor het invullen krijg je van HerCor BVEis 2 a. Benoem in uw CV (bij voorkeur maximaal 5 pagina’s) de nummers uit de aanvraag: (Sub)- Nummer Eisen, (Sub)-nummer van de Shortlistcriteria). En benoem in het CV uit uw specifieke onderbouwing blijkt hoe en waarom u aan de eis en of shortlistcritrium voldoet. Dit is voor de PU verifieerbaar in uw CV. b. Aparte toelichting eisen en shortlistcriteria op 1 pagina naast het CV Op maximaal Bij voorkeur op 1 pagina dient u aan te geven met welke in het CV genoemde ervaring u voldoet aan de gestelde eisen en shortlistcriteria. Benoem het nummer van de eis en het nummer van het shortlistcriterium en geef het aantal punten bij de onderbouwing op de shortlistwensen en eisen. Uit uw specifieke onderbouwing blijkt hoe en waarom u aan de eis en of shortlistcritrium voldoet.Eis 3 De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding op minimaal Hbo bachelor niveau en/ of Wo- bachelor, master niveau in een technische richting Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding waar deze is gevolgd, of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.Eis 4 De aangeboden kandidaat is akkoord met dat de definitieve startdatum na overleg door de PU wordt bepaald en dat deze door de PU kan worden opgeschort. Dit mede afhankelijk van de ontwikkelingen met het Coronavirus. De duur van de opdracht wordt daardoor in principe niet gewijzigd, tenzij daarvoor argumenten zijn vanuit gezondheid of projectafspraken. De PU behoudt zich het recht voor om niet te gunnen, of een gunning in te trekken, indien de kandidaat niet binnen een maand na de gewenste startdatum beschikbaar is, of indien crisismaatregelen de provincie daartoe verplichten. Toelichting Benoem in het cv het nummer van deze eis en of u hiermee akkoord bent. met ja/neeEis 5 De aangeboden kandidaat heeft ten minste 5 jaar werkervaring met OV exploitatie of infrastructuurprojecten (tram en/of metro systemen) in een stedelijk-complexe omgeving; Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk ( SMART) bij welke opdrachtgever de werkervaring en onderbouwing van het gevraagde is opgedaan.Eis 6 De aangeboden kandidaat heeft tenminste 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met elektrotechnisch- én civieltechnische spoorsystemen. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk ( SMART) bij welke opdrachtgever de werkervaring en onderbouwing van het gevraagde is opgedaan. Bij het niet duidelijk onderbouwen : hoe en waarom benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.Eis 7 De aangeboden kandidaat heeft tenminste 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met beheer en onderhoud van tram en/of metro; Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk bij welke opdrachtgever de werkervaring en onderbouwing van het gevraagde is opgedaan. Bij het niet duidelijk onderbouwen : hoe en waarom benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.Eis 8 De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met System Engineering (SE) en Systeem Integratie (SI); Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk bij welke opdrachtgever de werkervaring en onderbouwing van het gevraagde is opgedaanShortlistcriterium 1 De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met OV exploitatie of infrastructuurprojecten (tram en/of metro systemen) in een stedelijk-complexe omgeving; Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk ( SMART) bij welke opdrachtgever deze werkervaring en de onderbouwing vanhet gevraagde is opgedaan. Bij het niet duidelijk onderbouwen: hoe en waarom van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegdKeuzemogelijkheden• 5-7 jaar ervaring (50 Punten)• 7-10 jaar ervaring (75 Punten)• 10 -15 jaar (100 Punten)Shortlistcriterium 2 De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met geïntegreerde contracten voor civiele infrastructuur (UAV-GC of Bouwteam). Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk ( SMART) bij welke opdrachtgever deze werkervaring en de onderbouwing van het gevraagde is opgedaan. Bij het niet duidelijk onderbouwen: hoe en waarom van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegdKeuzemogelijkheden• Aantal jaren: 10 jaar of meer (100 Punten)• Aantal jaren: > 5 en < 10 jaar (50 Punten)Shortlistcriterium 3 De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met leiding geven aan een team van professionals. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk ( SMART) bij welke opdrachtgever deze werkervaring en de onderbouwing van het gevraagde is opgedaan. Bij het niet duidelijk onderbouwen: hoe en waarom van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegdKeuzemogelijkheden• Aantal personen 10 personen of meer (100 Punten)• Aantal personen > 4 en 10 < personen = 50 punten (50 Punten)Shortlistcriterium 4 De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar bijgedragen aan het opstellen van Safety Cases of Informatie dossiers binnen de Wet Lokaal Spoor Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk ( SMART) bij welke opdrachtgever deze werkervaring en de onderbouwing vanhet gevraagde is opgedaan. Bij het niet duidelijk onderbouwen: hoe en waarom van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegdKeuzemogelijkheden• Aantal cases of informatie dossiers 3 of meer (100 Punten)• Aantal cases of informatie dossiers 1 en < 3 (50 Punten)Ervaring met railprojecten is een préCivieltechnische en elektrotechnische beoordelingen kunnen uitvoerenAanvraag sluit op 13-11-om 10:00Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 4112(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland. John van Herp 0174-235150john@hercor.nlof klik direct hieronder op de knop Reageren
ictbaneninnederland.nl
04-11-2020 12:00