Strategisch Omgevingsmanager - Rotterdam

HERCOR BV Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Strategisch OmgevingsmanagerStartdatum: 1-1-2021Einddatum: 1-7-2021Uren per week: 32Locatie: RotterdamPorthos, een joint venture van Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN, ontwikkelt momenteel een baanbrekend project om CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven te transporteren en op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee. De CO2 die door Porthos wordt getransporteerd en opgeslagen, wordt afgevangen door verschillende bedrijven . De bedrijven leveren hun CO2 aan een gezamenlijke pijpleiding die door het Rotterdamse havengebied loopt. De CO2 wordt vervolgens onder druk gezet in een compressorstation. De CO2 wordt daarna per onderzeese pijpleiding getransporteerd naar een platform in de Noordzee, ongeveer 20 km uit de kust. Vanaf dit platform wordt de CO2 in een leeg gasveld gepompt. De gasvelden bestaan uit een afgesloten reservoir van poreus zandsteen, meer dan 3 km onder de Noordzee. De verwachting is dat het project ongeveer 2,5 miljoen ton CO2 per jaar zal kunnen opslaan. Momenteel bevindt het project zich in de ontwikkelingsfase. De financiële investeringsbeslissing (FID) is gepland voor januari 2022; daarna zal de realisatiefase beginnen. Voor meer informatie over dit unieke project, kan de website [www.porthosco2.nl] worden geraadpleegd.Namens Porthos werft Havenbedrijf Rotterdam een ervaren en ondernemende strategisch omgevingsmanager. Vanuit een centrale positie ben je verantwoordelijk voor de inrichting en invulling van het (strategisch) omgevingsmanagement (SOM). Je adviseert de organisatie daarbij onder meer over de belangrijkste issues die bij stakeholders leven en de aanpak om deze issues beheersbaar te houden. Dit doe je in nauwe samenwerking met public affairs en communicatie, waarmee je samen in een team zit. Daarnaast is afstemming nodig met de overige onderdelen van het project, met name vergunningen en de techniek. Je bent daarbij gewend om kwalitatief hoogwaardig werk af te leveren en te werken onder tijdsdruk.je hebt drie hoofdtaken:1. Borgen en continueren van SOM binnen Porthos.Er lopen al vele contacten met stakeholders in de omgeving van Porthos. Zowel op lokaal, regionaal, nationaal als internationaal niveau. Jij zorgt ervoor dat de contacten goed blijven en dat bestaande en nieuwe issues tijdig de juiste aandacht krijgen.2. Inzichtelijk maken van de actuele stand van zaken van SOM.Er is de afgelopen jaren al heel veel SOM gedaan, en het is nu zaak om dit verder te professionaliseren, onder andere door SOM schriftelijk beter vast te leggen. In kaart brengen van alle lopende (en komende) issues met bijbehorende stakeholders, contactmomenten, prioriteiten etc. Deze basis moet zo snel mogelijk op orde gebracht worden om van hieruit verder te kunnen bouwen aan SOM binnen Porthos. Dit overzicht laat ook zien welke issues strategisch zijn en welke meer technisch/operationeel. Daarmee biedt het houvast om te bepalen waar binnen Porthos een issue belegd wordt en wie er verantwoordelijk voor is.3. Voorstel maken voor de juiste organisatorische inrichting van SOM binnen Porthos.Porthos groeit snel. Naar verwachting neemt hierdoor het omgevingsmanagement ook toe. Dit zal voor een steeds groter deel in de operationele sfeer liggen maar er blijven ook strategische issues spelen. Hierbij speelt ook de mogelijke toekomstige doorgroei van Porthos een rol. Aan jou de opdracht om een plan te maken hoe SOM het best vormgegeven kan worden voor de komende jaren.Aanvraag eisen :HBO/WO opleiding;Aantoonbare ervaring met SOM in vergelijkbare projecten als Porthos;Minimaal 4 jaar relevante werkervaring;Minimaal 4 jaar ervaring in strategisch omgevingsmanagement.Pragmatisch ingesteld en gewend om zelfstandig te werken in een dynamische setting en daarbij verantwoordelijkheid te nemen;Gewend om te werken in multidisciplinaire teams en een grote variëteit aan stakeholders;Goede communicatieve vaardigheden, zowel in de contacten met stakeholders als in de contacten binnen Porthos om te zorgen dat de juiste personen op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen;Je werkt zorgvuldig, geordend en integer;Volwaardige gesprekspartner op strategisch niveau, maar ook voldoende hands-on om praktische zaken binnen Porthos op te pakken en te regelen.Aantoonbare ervaring met complexe projecten met vele stakeholders en tegengestelde belangen. (Graag onderbouwen met minimaal twee voorbeelden) = 2 puntenAantoonbaar succesvol in het oplossen van complexe issues. Te onderbouwen met minimaal één voorbeeld. = 5 puntenErvaring in het havengebied is een pré.Keuzemogelijkheden• Ja, voldoet volledig aan criterium (3 Punten)• Ja, voldoet gedeeltelijk aan criterium (2 Punten)Ervaring in de energiesector is een pré.Keuzemogelijkheden• Ja, voldoet volledig aan criterium (3 Punten)• Ja, voldoet gedeeltelijk aan criterium (2 Punten)Aanvraag sluit op 12-11-om 10:00Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 311(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland. John van Herp 0174-235150john@hercor.nlof klik direct hieronder op de knop Reageren
ictbaneninnederland.nl
03-11-2020 12:00