Functioneel Beheerder Centric Zaaksysteem, Zoetrmeer