Exact-ceo Robinson legt gedwongen zijn functie neer