IBM focust op cloud en splitst it-infrastructuur af