Europees Hof verbiedt ongebreideld aftappen

Het Europees Hof van Justitie heeft zich uitdrukkelijk tegen het algemeen gebruik van een 'sleepnet' uitgesproken. Het massaal aftappen van telefoon- en internetgegevens wordt strijdig geacht met de Europese privacyregels. Dit mag niet zomaar ongericht plaatsvinden,...
computable
06-10-2020 16:21