Rathenau Instituut: ‘Verregaande afhankelijkheidsrelatie Google en Apple bij corona-app’

Met de introductie van CoronaMelder, die vanaf vandaag is te downloaden, gaat de regering een verregaande afhankelijkheidsrelatie aan met de private partijen Google en Apple. Dat signaleert het Rathenau Instituut, dat de regering adviseert over technologiegebruik. Google en Apple bieden geen volledig inzicht in de broncode van de door hen aangeboden API (softwarekoppeling) en het is onzeker of de deels geopenbaarde broncode wel dezelfde is als de code die in werkelijkheid op de telefoons van gebruikers staat. Onafhankelijke controle op veiligheidsaspecten en controle op oneigenlijke verwerking van persoonsgegevens zijn daardoor onmogelijk. Verder bepalen Google en Apple nu eenzijdig de voorwaarden voor gebruik en het staat hen vrij om in de toekomst die gebruiksvoorwaarden of het gedrag van de API te wijzigen, schrijft het Rathenau Instituut. Nu zijn bijvoorbeeld voor het gebruik van CoronaMelder op Android-systemen de Play Store en het registreren van een Google-account voorwaardelijk gesteld, terwijl dit vanuit technisch oogpunt niet noodzakelijk is. Gebruikers met andere Android-systemen of bijvoorbeeld diverse Huawei-telefoons waarop geen Play Store beschikbaar is, worden daardoor uitgesloten. Kortom, Google en Apple worden volgens het Rathenau Instituut door de keuze van het kabinet bevoordeeld in hun concurrentiepositie en het is niet vast te stellen of hun API een Trojaans paard betreft. Het instituut stelt nogal wat vraagtekens bij de app. Gezien de betrouwbaarheid van 70-75 procent van CoronaMelder in combinatie met de betrouwbaarheid van coronatests en het risico op onzorgvuldigheden in het meldingsproces, is het de vraag of de introductie van de app voldoende effectief en daarmee proportioneel is. Hoewel de CoronaMelder vanaf maandag is te downloaden, is de app in grote delen van Nederland nog niet te gebruiken. Alleen in Drenthe en Overijssel kunnen gebruikers bij de lokale GGD aankloppen als ze een waarschuwing ontvangen. Vanaf 1 september zou de app breder inzetbaar moeten zijn.
emerce
17-08-2020 06:15