Ketenprojectleider beslag, Landelijk (in de praktijk meestal Amsterdam -Den H