Netbeheerder mag geen factuur sturen voor verwijderen gasleiding van gasverlater