Britten passen visa-algoritme aan na racismeklacht