De impact van Covid-19 op businessmodellen van mkb-bedrijven

Vasco Consult heeft vorige maand een survey uitgezet onder het management van middelgrote en kleine ondernemingen uit verschillende branches. Twee vragen stonden centraal: Wat is de impact van de coronacrisis op het businessmodel? En aan welke knoppen draaien bestuurders om hun bedrijf door de crisis te loodsen? Wat is de impact op het businessmodel? Het overheersende beeld dat naar voren komt uit de enquête van Vasco Consult is dat de respondenten van mening zijn dat hun huidige verdienmodellen nog ruim voldoen.
consultancy.nl
03-08-2020 08:42