Telegram klaagt bij Europa over machtsmisbruik Apple