Significant helpt bij innoveren inkoop sociaal domein in de praktijk

Significant Groep brengt kennis en ervaring samen rond het innoveren van de inkoop in het kader van de WMO en Jeugdwet. Aan de hand van leerervaringen in pilots in verschillende gemeenten en regio’s wordt een praktische handreiking samengesteld gericht op eenvoudig en innovatief aanbesteden met beperkte administratieve lasten voor gemeenten en (zorg)aanbieders.
consultancy.nl
27-07-2020 08:22