Valt het momenteel verplicht reserveren voor horeca etc. ook onder de AVG?