Airbnb naar rechter om terugbetalen servicekosten te voorkomen

Door zelf een rechtszaak aan te spannen tegen claimorganisaties probeert Airbnb te voorkomen dat het servicekosten moet terugbetalen aan klanten en woningverhuurders in Nederland. Op maandag 29 juni 2020 is het platform hiervoor een procedure begonnen bij de rechtbank in Rotterdam. In maart oordeelde de Amsterdamse kantonrechter dat Airbnb de wet overtreedt door zowel bij klanten als woningverhuurders bemiddelingskosten in rekening te brengen. In de afgelopen maanden zijn door diverse claimorganisaties namens tienduizenden Nederlanders vorderingen ingediend voor het terugvragen van onterecht aan Airbnb betaalde servicekosten. Omdat de rechtszaak in Amsterdam slechts over een bedrag van 470,13 euro aan betaalde servicekosten ging, kon Airbnb niet tegen de uitspraak in beroep. Het bedrag ligt namelijk onder de zogeheten appelgrens van 1750 euro. Door een procedure bij de rechtbank Rotterdam aan te spannen probeert Airbnb een principiële uitspraak te krijgen die haar alsnog in het gelijk stelt. Eigenlijk dus een verkapt hoger beroep, zegt claimorganisatie Rabbin, die ook is aangeklaagd. Naast Rabbin, zijn ook Twee Heren B.V., Appeal B.V., Procedeerwinkel en de Consumentenbond Claimservice B.V. door de Amerikaanse platform gedagvaard. Airbnb heeft per brief aangekondigd ook een zaak te willen beginnen tegen diverse consumenten die hun claim hebben ingediend. Om hoeveel consumenten het gaat is niet duidelijk. Zelf heeft Airbnb het over een ‘beperkte groep reizigers van wie zij claimbrieven heeft ontvangen’. Alleen de consumenten die hun zaak hebben aangemeld bij Rabbin blijft dit risico bespaart. Zij hebben hun vordering op Airbnb namelijk verkocht aan de claimorganisatie en blijven dus zelf buiten schot. Rabbin zal de procedure die Airbnb begonnen is, gebruiken om een hoge tegenvordering in te stellen. Die vordering bestaat uit alle servicekosten van alle consumenten die zich hebben aangemeld bij Rabbin.
emerce
30-06-2020 17:35