Richtlijn moet zorgen voor betere maatwerksoftware