MSR: De stand van zaken van e-commerce in de leasesector

MSR Consulting Group heeft een benchmark onderzoek uitgevoerd naar het gebruik en de volwassenheid van e-commerce in de leasesector. De auteurs van het onderzoek delen de belangrijkste bevindingen.  E-commerce wordt door MSR Consulting Group niet als doel op zich beschouwd, en ook niet als stand-alone kanaal voor het verkopen of leasen van auto’s.
consultancy.nl
06-05-2020 10:02