Programmamanager Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden, Utrecht