Een beslismatrix voor externe inhuurstrategie tijdens Corona

De coronacrisis raakt ondernemingen van elke omvang: multinationals, mkb’ers en zzp’ers. Een van de meest gangbare reacties is eerst te kijken naar uitgaven aan extern personeel. Waar tal van bedrijven intuïtief als eerste grijpen naar handelingen om zoveel mogelijk kosten te besparen, is dit in de praktijk niet altijd mogelijk en zelfs onverstandig, zeker wanneer wordt gekeken naar de langere termijn.
consultancy.nl
28-04-2020 08:02