Toezichthouder: AVG geldt niet voor echt geanonimiseerde data