Ook zakelijke chatapp Slack ziet gebruik flink stijgen door thuiswerken