Achterstand Autoriteit Persoonsgegevens opgelopen tot 3000 klachten

Wie een klacht indient bij de Autoriteit Persoonsgegevens zal achteraan een lange rij aansluiten, zo is duidelijk geworden. Minister Dekker (Rechtsbescherming) laat aan de Tweede Kamer weten dat er een achterstand is opgebouwd van zo’n drieduizend klachten, die nog moeten worden afgehandeld. Kamerleden Van Nispen (SP) en Verhoeven (D66) stelden vragen aan Dekker over de […]
techzine
24-03-2020 13:06